Sanallaştırma Çözümleri

Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran ve bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür.

Birçok fiziksel sunucuyu, tek bir fiziksel sunucu üzerinde çalışan sanal sunucular olarak konsolide etme teknolojisi olan sanallaştırmada temel amaç, kaynakları daha efektif kullanmaktır. Her uygulama sanallaştırma mimarisine uygun yapıda değildir. Dolayısıyla sanallaştırma öncesi ciddi bir fizibilite çalışması, fayda/zarar ölçümü için yapılması gereken ilk adım olacaktır.

Teknikpark, kurumların mevcut sunucu altyapılarından maksimum verim almalarını sağlayıp hem veri depolama hem de sunucu tarafında verinin kolay kullanımı için sanal bir ortam sunabilmek amacı ile en uygun esnek yapılara olanak sağlayacak sanallaştırma teknolojilerini projelendirmektedir.

Kurumları Sanallaştırma Teknolojilerine Yönelten Sebepler;

 • Yüksek sahip olma maliyetleri

 • Donanım bağımlı sunucu sistemleri

 • İşlemci kapasitelerinin dengesiz kullanımı

 • Geleneksel sunucu kullanımının getirdiği yüksek maliyet

 • Ansal kaynak ihtiyaçlarına karşı hantal yapı

 • İşletim sistemi yedekleme problemleri

 • Yönetim problemleri

 • Yüksek sunucu barındırma maliyetleri

Sanallaştırmanın Getirdiği Avantajlar;

 • Anlık olarak CPU, memory ve I/O bileşenlerini sistemler arası kaydırılabilmesi

 • x86 mimarisini kullanan sistemler için donanım seçim özgürlüğü

 • Sunucuları iş kritiğine göre konsolide edebilmesi

 • Sunucu barındırma maliyetlerini düşürmesi

 • Merkezi yönetim ve yedekleme kolaylıkları

 • Yama seviyelerinin, uygulama dağıtımının ve donanım güncellemelerinin kolay yapılabilmesi

 • Uygulama seviyesinde tutarlı yedekler oluşturabilmesi

 

sanallastirma-cozumleri