Veri Yedekleme Çözümleri

Bilgi toplumunda en kritik süreçlerden biri de veri kaybının engelleyecek çözümlere ihtiyaç duyulmasıdır. Veri kaybı durumlarında iş kaybını en aza  indirecek tasarımların sağlanması, sunduğumuz en kritik hizmetlerden biridir.

Veri yedeklemesinin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için düzenleyici ve yönetimin konuya bakış açısını yansıtan bir yedekleme politikasına ihtiyaç vardır. Yedekleme politikası, kurum için yedeklemenin önemini ve yerine getirilmesi gerekenleri ifade etmelidir. Yedekleme politikasının yerine getirilmesi için detaylı bir analiz çalışması yapılmalı ve bu politikayı sağlayacak bir yedekleme planı ortaya koyulmalıdır. Yedekleme planın işletilmesi ve zaman içerisinde günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi, veri kaybı durumunda kurumun göreceği zararı en aza indirecektir.

 

yedekleme-cozumleri