Teknikpark-Smart Network

Ağ Analiz & Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri


TeknikparkSmart Network danışmanlık hizmetiyle amacımız, kurumların mevcut Yerel ve Geniş Alan Ağları’nı (LAN & WAN) analiz ederek, varsa sistemdeki aksaklıkları da tespit ederek kurumlara katma değerli danışmanlık hizmetini vermektedir. Bu danışmanlık hizmetinde CCIE gibi üst düzey sertifikasyonlara sahip kıdemli mühendislerimiz tarafından analiz işlemleri yapılmaktadır. Kurumun ağ alt yapısının %99,999999’luk yapıda kesintisiz bir şekilde çalışabilmesi için birçok farklı açıdan analiz edilmekte ve mevcut yapıda tasarım hataları ya da sunulabilecek daha iyi bir tasarım varsa kuruma bu yapının anlatılması ve raporlanması, hizmet kapsamında sağlanmakadır. Yapının yeniden tasarlanması , fiziksel ve mantıksal topolojilerin oluşturulması verilen danışmanlık hizmetinin içinde yer almaktadır.

 

Bu kapsamda verilen hizmetlerin içeriğini aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz :

 • Projenin Amacı

 • Mevcut Ağ Yapısı

 • Fiziksel Bağlantı Yapısı (Fiziksel Topoloji)

 • Genel Yapı Bilgisi

 • Bağlantı Yapısı Ağ Diyagramları

 • Mantıksal Bağlantı Yapısı (Mantıksal Topoloji)

 • Olması Gereken High Level Design (HLD)

 • Fiziksel Bağlantı (Kablolama)

 • Yüksek Erişilebilirlik (High Availability)

 • Yönlendirme (Routing)

 • Servis Kalitesi (Quality of Service)

 • Güvenlik (Security)

 • Ağ Yönetimi (Network Managament)

 • Sorun Giderimi (Troubleshooting

 

hizmet3