Teknikpark-Smart Outsource

Dış Kaynak (Outsource) Personel Kiralama Hizmetleri

TeknikparkSmart OutSource
dış kaynak kullanımı, en basit haliyle daha önce şirket içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir. Günümüz iş dünyasında önde gelen eğilimlerden bir tanesi de firmaların önceliklerini belirlemeleri ve var olan kaynaklarını bu öncelikleri oluşturan aktivitelere, süreçlere harcamalarıdır.

TeknikparkSmart OutSource Dış Kaynak Personel Kiralama Hizmetleri, firmaların BT ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sözleşmeli dış kaynak kullanımı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler ile müşteri maliyetlerinin azaltılmasını, risklerin minimize edilmesini ve esnek bir yapı oluşturulmasını hedeflemektedir. Bunun yanı sıra verimliliğin arttırılması ve iş sürekliliğinin sağlanması da amaçlanmaktadır.


TeknikparkSmart OutSource Dış Kaynak Kullanımının Sağladığı Avantajlar Nelerdir ?

  • Kiralanan personele çalışılan gün bazında ödeme yapılır

  • Personel performansından memnun kalınmaması durumunda risk taşımadan değişiklik yapılabilir

  • Süreli ve proje hedeflerine odaklı işe alım yapılabilir

  • Uzman personel kaynağını seçme ve kullanma imkânı sunar

  • Operasyonel verimlilik yani firmanın ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması sağlanmış olur

  • Projeleri kontrol altına alabilme imkânı sunar (zaman, maliyet, kalite)

  • Dağınık verilerin tek merkezde toplanmasını sağlanır

  • Sözleşme sayesinde personelin çalışma süresi kesinleşir

  • Kurumun uygulama risklerinin paylaşılması sağlanır

 

hizmet6