Sanallaştırma Çözümleri

Sanallaştırma çözümlerimizle her zaman sizlere destek vermeye hazırız.

Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran ve bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür.

Birçok fiziksel sunucuyu, tek bir fiziksel sunucu üzerinde çalışan sanal sunucular olarak konsolide etme teknolojisi olan sanallaştırmada temel amaç, kaynakları daha efektif kullanmaktır. Her uygulama sanallaştırma mimarisine uygun yapıda değildir. Dolayısıyla sanallaştırma öncesi ciddi bir fizibilite çalışması, fayda/zarar ölçümü için yapılması gereken ilk adım olacaktır.

Teknikpark, kurumların mevcut sunucu altyapılarından maksimum verim almalarını sağlayıp hem veri depolama hem de sunucu tarafında verinin kolay kullanımı için sanal bir ortam sunabilmek amacı ile en uygun esnek yapılara olanak sağlayacak sanallaştırma teknolojilerini projelendirmektedir.

AĞ ÇÖZÜMLERİ

Günümüzde hızla gelişen ağ teknolojileri, özel sektör işletmeleri ve kamu kuruluşları için iş süreçlerinde optimum maliyet ve yüksek verimlilik sağlayarak rekabet avantajı elde etmenin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.

Veri Yedekleme Çözümleri

Bilgi toplumunda en kritik süreçlerden biri de veri kaybının engelleyecek çözümlere ihtiyaç duyulmasıdır. Veri kaybı durumlarında iş kaybını en aza indirecek tasarımların sağlanması, sunduğumuz en kritik hizmetlerden biridir

Sunucu Çözümleri

Teknikpark, Bilgi Teknolojileri ile ilgili ihtiyacınız olan tümleşik sistemler, Intel ve Unix e yönelik sunucu altyapısı çözümlerini sunarak, firmanıza katma değer sağlayarak stratejik konulara odaklanmanızı sağlar.


Kurumları Sanallaştırma Teknolojilerine Yönelten Sebepler;

Yüksek sahip olma maliyetleri

Donanım bağımlı sunucu sistemleri

İşlemci kapasitelerinin dengesiz kullanımı

Geleneksel sunucu kullanımının getirdiği yüksek maliyet

Ansal kaynak ihtiyaçlarına karşı hantal yapı

İşletim sistemi yedekleme problemleri

Yönetim problemleri

Yüksek sunucu barındırma maliyetleri

Sanallaştırmanın Getirdiği Avantajlar;

Anlık olarak CPU, memory ve I/O bileşenlerini sistemler arası kaydırılabilmesi

x86 mimarisini kullanan sistemler için donanım seçim özgürlüğü

Sunucuları iş kritiğine göre konsolide edebilmesi

Sunucu barındırma maliyetlerini düşürmesi

Merkezi yönetim ve yedekleme kolaylıkları

Yama seviyelerinin, uygulama dağıtımının ve donanım güncellemelerinin kolay yapılabilmesi

Uygulama seviyesinde tutarlı yedekler oluşturabilmesi


Sizlere Sunduğumuz Diğer Hizmetlerimiz

İletişime geçelim

İŞLETMENİZİN BİLİŞİM NOKTASINDA İHTİYAÇLARINI KONUŞALIM

En hızlı şekilde sizin için en uygun çözümü beraber bulalım.